Akıllı Tahta

EĞİTİM ALANINDAKİ SON YENİLİK “AKILLI TAHTALAR

Öğrenmek Artık Daha Kolay

Yaşları 30-40 arasındaki insanlarımız günümüzün teknolojik gelişmelerinin şüphesiz en büyük yansımasının eğitim alanında gerçekleştiğini görmektedir. Kısa bir zaman diliminde istenilen birçok bilgiye ulaşmanın çeşitli ve kolay yollarını sunan teknolojik araç ve gereçler, 2010 yılı ve sonrasında okullarımızda öğrencilerimize bilgi aktarmada kolay, anlaşılır ve görselliği artıran materyaller olarak kullanılmaktadır. 90’lı yıllarda tepegöz, video, televizyon hatta radyo gibi araç gereçlerin kullanıldığı eğitim alanında artık bu araç gereçlerin yerini şüphesiz olarak en üst donanımlı bilgisayarlar, projeksiyon cihazları ve akıllı tahtalar almaya başlamıştır.

Akıllı Tahta Kullanım Oranları

Bu teknolojik gelişmeler ışığında akıllı tahtanın gelişiminde dünyaya bakıldığında özellikle İskandinavya dediğimiz bölgedeki (İsveç, Norveç ve Finlandiya) ülkelerde sınıflarda akıllı tahta kullanımı yüzde 80’lerde iken, ABD ve Uzak doğu ülkelerinde yüzde 75 civarındadır. Türkiye’de ise 20 bin civarındaki sınıflarda akıllı tahta ile ders işlenmektedir ki bu rakam ülkemizdeki sınıfların yüzde 30’unu karşılamaktadır. Akıllı tahta; bilgisayardaki görüntünün projeksiyon cihazı yardımıyla çok fonksiyonlu bir beyaz elektronik tahtaya yansıtması şeklinde çalışıyor. Bu tahtanın işlem yaparken özel bir kalemi de bulunmaktadır ancak akıllı telefonlardaki gibi dokunmatik olarak işlem yapabilir.

akilli-tahta-185610796

Zevk Alarak Öğrenmek

Akıllı tahta ile öğretmenler, öğrencilere aktarmak istedikleri bilgi ve becerileri en etkileyici, anlaşılır, pratik ve öğrencinin öğrenirken zevk alacağı şekilde aktarır. Öğretmen ve öğrenciler arası grup iletişimini artırır. İnternet bağlantısı sayesinde dersin içeriği web ortamına aktarılabilir ve sonraki derslerde bu bilgilerden yararlanmak isteyen öğrenciler için bir kaynak oluşturulabilir.

Sınıflar Akıllı Tahtalar İle Artık Daha Eğlenceli

Görsel ve işitsel öğrenmeyi en üst seviyede desteklerken, eski yöntemlerin tebeşir, tahta silgisi, toz, görsel kirlilik, tek renk gibi öğrencide heyecan uyandırmayan ortamları da ortadan kaldırır. Öğretmen bir bilgisayar ve akıllı tahta ile tüm dünyayı, teknolojik gelişmeleri, güncel olayları, soru çözümlerini, sosyal coğrafi olay ve olguları sınıfa taşıyabilir.

akilli-tahta-21435637

Akıllı tahta;  öğrenmeyi artıran her türlü görsel ve işitsel materyale, kısa zaman diliminde ulaşarak tasarruf sağlayan,  öğrencinin derse katılımını artıran,  kaliteli ve kalıcı öğrenmeyi pekiştiren, sözel dersleri eğlenceli ve zevkli hale getiren, bireysel ve okul başarısına olumlu katkılar sunan, eğitim alanındaki en kullanışlı teknolojik üründür.

Rating: 5.0. From 1 vote.
Please wait...